ipuplyr.gif (3351 bytes)Hawaiian Melodies Reference Collection: He Mele Aloha List
(2003, 2004)
 Alphabetical  [Ka]

Information & Explanation about this page - please read first; click here:
 Created Feb 2004  2004 Mondoy Music |  Last updated: 02/14/2020


Songs in ALPHABETICAL Order  HMA   He Mele Aloha  (Wilcox, Hussey, Hollinger & Nogelmeier; Honolulu, 2003)
TITLE                          Ref pg    solfege          Text/Music Authors; year    
Click on linked title for sound clips (free) / sheet music (notation score) (some free, some donation)


Ka ʻAnoʻi                  HMA 089 MMSddddTdrTS  Kamealoha; ca. 1897    Key of G
Ka Beauty Aʻo Mānoa HMA 090 mfs, ssms, m'dstd'd' Conjugacion, Tony (b.1966?); 1986  Key of F
Ka Lehua I Milia        HMA 091 drdS, drdF, drTd_rm  Pukui/Lam, 1952    Key of G
Ka Makani Kili Aloha HMA 092 mrdmssT  Kāne, Matthew 1916    Key of D
Ka Manaʻo No Ia      see Me Molokaʻi 
Ka Naʻi Aupuni        HMA 093 dmrddrmff Anonymous, possibly H.M. William Kaniho, 1864-1915)., 1906?  Key of F
Ka Ua Loku             HMA 094  d'ttllssssffr  ʻAlohikea, Alfred; 1920's             
Ka Wai Māpuna       HMA 095  ddtdSmmrmd  Liliʻuokalani; 1876                 
Ka Wai O Nāmolokama HMA 096  sf#ss, slslsMM ʻAlohikea, Alfred; 1920's  
Ka Wailele ʻO ʻAkaka see ʻAkaka Falls
Ka Wiliwiliwai         HMA 097 SSLSM#Sdm Liliʻuokalani; ca. 1888               
Kaʻahumanu            HMA 098 mff#slsmdrdT Beamer, Helen D.;  1916            
Kaʻahupāhau see Pūpū O ʻEwa
Kaimana Hila          HMA 099  sllfd'trslsm  Unknown; early 1900's                  
Kaimukī Hula          HMA 100 mmfsslsms, lltd'l's'm'  Rickard, Alice M.; 1940      
Kalalea see Kawaihau Medley SLSs, f#slsmmdLr HSB   
Kalamaʻula              HMA 101 SSdTdTdlsmSm  Dudoit, Emma Kala/Hanakani. Ida; 1930's  
Kaleleonālani           HMA 102
Kalena Kai              HMA 103 drdSM, RMFSTddSM Unknown; early 1900's
Kaleponi                  HMA 104 SdSdrmm   Mossman, Bina; 1935                        
Kalua                       HMA 105 sssmls, sssmls  Darby, Ken; 1952                     
Kamehameha Waltz HMA 106 Sdmslsmr#m King; 1915
Kananaka                HMA 107
Kanaka Waiwai      HMA 108 MSSddmrddS Almeida. Johnny; 1915                
Kaneʻohe                HMA 110
Kāua I Ka Huahuaʻi HMA 111  mrdSdTdrm   Leleiōhoku; ca. 1860                 
Kauaʻi Beauty         HMA 112 SSmm, mmm, Lffmmr    Waiaʻu, Henry; 1929    
Kauanoeanuhea       HMA 113  mmsfmrdLrd  Reichel, Kealiʻi; 1994      Key of  D   
Kaula ʻIli     HMA 114 Ssmmmmrmrd Unknown & Holt, Eliza (Haʻaheo) (Refr); ca.1900?
Kaulana ʻO Waimānalo HMA 116  mrrrf#slm'  Naeʻole, Sam Kamuela; (?date)
Kaulana Nā Pua      HMA 115  ddSMSLS Prendergast, Ellen Wright; 1893    
Kawaihau Medley    HMA 117
Kawaipunahele       HMA 118  ssssfmsls, ddddfmrdmr   Reichel, Kealiʻi; 1994 
Kawohikūkapulani   HMA 119 Sdmsss, slfsmm Beamer, Helen D.; 1941