Hawaiian Melodies Reference Collection: King's Songs of Hawaii ipuplyr.gif (3351 bytes)
(The Green Book: 1942-1952) 

Information & Explanation about this page - please read first; click here:
 Created Feb 2004  2004 Mondoy Music |  Last updated: 02/12/2020


GO TO HOME| Hawaiian Melodies Reference Collection


Songs in ALPHABETICAL Order  K2  King's Book of Hawaiian Songs, (the "Green Book")
(Charles E. King; Honolulu, 1942-1952)

TITLE    Ref pg ( & midi)  Solfege   Authorship (edited)/Notes (fr. source)


Color Code:  Incipit Only  Entire Melody Only  King's Arr.   MM Arr.

An Island Serenade      K2 118 slsmrdsT, slsfmrlm       King; 1948   rmm: refr.=My Sweet Sweeting; for Stl. Gtr.
Adis Ke Aloha           K2 091 mmmrmfff#                 Leleiōhoku; 1870s Adieu, My Love
Ahahana                       K2 022.3 SSS#LTdd              King; 1950 You Look Out
ʻAlekoki                       K2 059 ssf#sF#sdmd, dTdTdflsm  Kalākaua / ʻAlohikea, Lizzie; 1927
Aloha E Ka Pua            K2 186 ssmmrd, d'tlsd'm         King & Burrows; 1928 I Love the Flowers
Aloha Nui ʻOe              K2 060 mm, mfT#r                 King; 1942
Aloha Serenade            K2 056 mmmSlsmmr#r           King; 1947
Aloha Waltz                  K2 042 sf#ss#l, tl's'tfl's'           King; 1950 Home Aloha
Auwē Nō Hoʻi ʻOe       K2 156 ssmsltlm'm'                 King; 1942 Oh My! You!

Blue and White             K2 102 dtlsdtls                         King; 1950 Kamehameha Sch. Football Rally Song
Confession                    K2 062 mslltm'tl                       King; 1942 Ka ʻIʻini A Loko
Dreaming, Aloha, of You K2 175 mTdmSLTds refr.     King; 1945 Nou Nā Haliʻa
E Kuʻu Lei                    K2 008 MSLTdmmmF#S        King; 1942 Oh My Wreath of Love

Hanohano Hanalei         K2 066 drmdSMRMF, Strds    ʻAlohikea, Alfred; 1924
Hawai'ʻi - Aloha Land   K2 006 mmdfmd                       King; 1945
Hawaiʻi, Kuʻu Home     K2 074 SLTdmmmfd#mr          King; 1942 Hawai'i, My Home
Hawaiian Cowboy's Song K2 120 SSddmms, sd'smr refr. King; 1948 v. Kilakila Haleakalā
Hawaiian Mother's Lullaby K2 071 mmdSmrfmrr#m      King; 1923
He ʻOno                        K2 076 ssmmdddLSSS            Mossman, Bina; 1928 The Fish Song
He Aloha No Kaʻuiki    K2 021.3 MsdSdmTrdS           chant
He Pua ʻOe                   K2 068 sSdmss                       King; 1943 Thou Art a Flower
He Wehi ʻOe                K2 162 msmmsmst                   King; 1942 Adorable One
Hiʻipoi I Ke Aloha         K2 084 ssl, TlTlYl, dldldl         King; 1942 Cherish Our Love
Hiʻipoi Like I Kealoha   K2 026 mslm'm', sltm'd' King, 1950 Cherish Our Love
Hilo Hanakahi               K2 086 dmSLS, dmdTrd         Nālimu, Keola; 1925 Descriptive Hula
Honolulu Hula               K2 150 drmrrmmr                   King; 1943
Hoʻokahi No Pua         K2 104 sltls,sltlsllm'm'              King; 1942 Lawa Kuʻu Lei/One ...
Huapala                       K2 146 SsmSSLmF#              King; 1943 Sweetheart Hula
Huʻehuʻe                      K2 078 SS, SlfmS                  King; 1916 A Falsetto Song

Ka Hana Ia A Ke Aloha K2 048 msf#slsmr#mfl           King; 1942 That's What Love Does
Ka Ipo Lei Manu         K2 022.1 dddm, dddrd            Kalakiela, J.
Ka Ipo Poina ʻOle       K2 092 ssss#s#lm'r'                 King; 1930
Kahi Mea I Aloha Ia    K2 021.4 ddls#ls                     chant
Kaimukī Hula               K2 087 SSMS, SLTdlsm         Rickard, Alice M.; 1940
Kalena                         K2 103 dddSdtdS                    King; 1950 rmm: his version
Kaleponi                      K2 022.2 Ssddrrmm                 Kaʻapuni, H.(sic) Trip to California
Kamehameha               K2 011 MSLTdmm, mmmmlls refr.    King; 1942 Home Hoʻonaʻauao
Kapahulu Hula             K2 108 dTLSLTLS                   King; 1942
Kapālama                    K2 107 msLLTd, flfmfsf             Solomona, K.; 1916
Kapapala (aka Paihiihi) K2 032 Sddmmss                     Bohling, Hattie; 1942 Also known as Paihiihi
Kapilina                        K2 034 MFSddTLLS              Jackson, Toyo; 1920
Kāua I ka Huahuaʻi      K2 110 mrdSdTdrm                 Leleiōhoku; ca. 1860s You and I
Keawaiki                     K2 028 SLTdTdTdd#r,rd#r      Beamer, H. D.; 1942
Kilakila Haleakalā         see Hawaiian Cowboy's Song
King's Reverie              K2 064 SmTdmtls                     King; 1948 Instrumental
Ko Hanu Kaʻu E Liʻa Nei K2 024 SSSLLTTdfm           King, 1920 I Long for Your Fragrance
Kokōhi                         K2 031 dTdd, Smmmrd            Liliʻuokalani; 1876 slightly alt. King 1942
Kuʻu Home                  K2 014 SdTdmslsT                   Montano, M.J. / Nape, David; 1890s Old Plantation
Kuʻu Ipo                      K2 114 mmlsmrd,mTS#mr#lsm  Nape, David My Sweetheart
Kuʻu Ipo I Ka Heʻe Pue One K2 016 Ssmmmrrfsfm       Likelike; 1870's My Sweetheart
Kuʻu Kamehameha       K2 094 Ssdlsls                         King; 1950     My Kamehameha
Kuʻu Lei Momi            K2 180 SdSdSdm                     Halstead, Samuel K.; 1917 My Love at Kaʻena
Kuʻu Milimili                K2 018 mmms,tlm                     King; 1942 My Precious One
Kuʻu Pua Morning Glory K2 088 mmstlmll                     King; 1942 The Morning Glory Blossom
Kuʻu Pua Pīkake          K2 143 ddtlr#dL                       King; 1917 My Jasmine

Lanakila Kawaihau       K2 054 sslsTd'tlf#s                   Kealakaʻi, Mekia; 1942 Victorious Kawaihau
Lei Aloha                     K2 127 mmmffmmmrL              Kekupuohi Wreath of Love
Lei Hoʻohihi Naʻu         K2 187 msTdl, mstlsTds           King; 1942 Lei I Adore
Lei Lehua O Panaʻewa K2 131 SSLTd#, Ltd#r            King; 1916 The Hilo Hula
Lei Poina ʻOle Naʻu     K2 099 msmfdrm                     King; 1950 Lei I Cannot Forget
Leo O Ke Aloha          K2 124 mlsSLTslmr#m             King; 1942 Hawaiian Love Call
Lilo Ana ʻOe Iaʻu         K2 128 msmms, msmmf#         King; 1942 I'm Going to Get You
Lovely You                  K2 079 mff#sr'd'd'rtlsrs            King; 1943 Kuʻi Lei Nani

Maikaʻi Waipiʻo          K2 132 SSdtrL, rd#mrdTLSS   Likelike; 1870s Beautiful Waipiʻo
Makalapua                   K2 112 sssfmmmmmrmsf         Holt, Eliza (sic) Kamakaʻeha's Wreath
lama ʻOe                 K2 136 mr#msmSL                 King; 1942 Be Careful, Dear
Mālama, Pūlama, Hiʻipoi K2 052 SddlL                       King; 1942 Fondle and Cherish
Maui Chimes                 see Maui Nō Ka ʻOi
Maui Nō Ka ʻOi            K2 050 mfsm'sr'd'msd'             Kapu, Samuel; 1942 The Maui Song
May Day is Lei Day     K2 140 smsrdTLff                     Leonard "Red" Hawk; 1928
May Day is Lei Day, Too K2 181 mff#sm'tlslmss refr.   King; 1942
Meleana Ē                    K2 021.1 mmmfs, llllsm'           chant
Moku Kiakahi              K2 021.5 mmrdrdTd                chant
My Dear Hawaiʻi          K2 160 mtllT                            King; 1915
My Hawaiian Souvenir  K2 193 mmmmmml refr.          King & Carlson, Bert H.; 1930
My Honolulu Hula Girl K2 044 Sldm, LLSLdm cho ssfrTSLTSLTSLmdL   Cunha, Sonny; 1942
My Hula Lou               K2 023 d'td'td'sm                      King; 1950
My Sweet Sweeting     see Island Serenade

Nā Pua Nani               K2 047 msmsmstl, ms;m'f#         King; 1942 Beautiful Flowers
Naʻu ʻOe                    K2 116 dSSLTLSLd                 King; 1950 You are Mine / Interpretative Hula
Naʻu Hoʻokahi ʻOe     K2 178 MFF#SmrLLfL             King; 1942 You're Mine Alone
Nani Kauaʻi                 K2 082 SSLdmd, Ldlsm             ʻAlohikea, Lizzie; 1918 Beautiful Kauaʻi
Nani Nuʻuanu              K2 038 mmffmmLd                    Wilcox, Kauʻi; 1942 Beautiful Nuʻuanu
Niu Haohao                 K2 040 SrrrTSddrmd                 Mossman, Bina; 1928

ʻO ʻOe Ana Kaʻu         K2 037 drmrdrmtl                     King; 1942 You're to be Mine
ʻO ʻOe Nō Kai ʻIke     K2 152 SdTdTL                       King; 1923 Thou Alone Knowest
Old Plantation             see Kuʻu Home
Pauahi O Ka Lani       K2 123 mrdsdtdr                        Liliʻuokalani; 1868 Princess Pauahi
Pehea Hoʻi Au?           K2 154 sf#sfmmmlsf#sm refr.    King; 1929
Pili Me ʻOe                 K2 158 msmsmsmsmll               King; 1942 Right There w/ You / Hwn. Cowboy's Song
Pō Mahina                   K2 184 mmr#md, mrTdrdS      King; 1917 In the Moonlight
Poli Pumehana             K2 167 SdTdrmfsm                 Ka'ahiki, J.; (1916) Thy Soothing Breast
Polynesian Love Song K2 096 mstlslsm, SldmfsT refr. King; 1948 Ko Aloha Kaʻu e Hiʻipoi
Pua Carnation            K2 185 smd'sld'tsf                     King; 1916 The Carnation Flower
Pua Loke O Nuʻuanu K2 168 SlsS                             King; 1942 Rose of Nuʻuanu
Pua Mohala                 K2 134 mfmrTSFrdMS           Nape, David; 1890s Flower in Bloom
Puʻuwaʻawaʻa             K2 170 sf#sl, td'r'd'                 Low, Mary E. / Kaʻai, Ernest K.;

That's What the Lei Said to Me K2 172 SS#LdLTrTds     Perez, Alfred; 1927
Ula Noweo                 K2 021.2 d'td'td'sm, rmftd'sm      chant rmm: this is current "Kalena Kai" tune
Uluhua Wale Au          K2 166 SSLTdrdTs                  King; 1916 Tantalizing One
Wehiwehi ʻOe             K2 144 mmrdfT                         Kalama, Sylvester; 1942 Thou Art Beautiful
What Aloha Means      K2 190 SSSLSrdS refr.           Alphin, Chas.; 1928