Kapilina   Sheet Music: Hopkins Aloha Collection of Hawaiian Songs 1899, 1928)   48


Soundclips, for educational purposes only: click to see if available (contact me if needed)
GO Download/Print    GO Download/Print                 
This key: C    Solfege:
mfsd'd'd', tlls,td'rd'tlstd'

1. E nā | pali hāuli- | uli
Ho‘o- | ipo ana wau me | ‘oe
E ka | wai puna o Mauna | Ala
Ua | ino au a kena i ka  | ono
Ho- | ‘oni ae ana a e | ‘ike
I ka | nani o Kaha- | lu‘u
 
HUI
‘E- | lua māua me ke a- | loha
Kapi- | lina ana oia | loa
Mea | ‘ole ia loa | i ka mana‘o
I ka | loku hala ‘ole a | loko
 
2. Lu- | ana iho wau o ka | la‘i
| kōhi ma kolu a | loko
I la- | wea ia mai e nā | kini
Mai | kā‘ihi kapu mai o | uka
Hone | ana ke aloha i ka | poli
I ka | ua Kūkala- | hale   [ACHS]
 
Translation needed [Source]
Orthographical corrections requested

Hua ‘ōlelo: Unknown; ca. 1899   
Leo:  ibid. or Hopkins (sic) 

Downbeat  (pink) | ) markings are original to ACHS.  Downbeat  (blue)  ) markings differ from ACHS and are suggested to reflect current musical / linguistic practice and sensibilities.
Soundclip: © 2004/2020 Mondoy Music  All rights reserved. You have my permission to save this midi file to your desktop for your personal use.  If your use of this midi file goes beyond  home or school use, please contact me.
Mahalo!
Bibliography: KBMH Ka Buke Mele o na Himeni Hawaii Holstein 1897 (Bishop Museum 2003)
KHHH Ka Hoonanea o na Home Hawaii Keakaokalani & Bright 1888
ACHS Aloha Collection of Hawaiian Songs Wall, Nichols Co. 1899, 1928
NMHN Nā Mele o Hawaiʻi Nei, Elbert & Mahoe; University of Hawai‘i Press; Honolulu, 1970
QS The Queen's Songbook, Hui Hānai; Honolulu, 1999
HMA He Mele Aloha Wilcox, Hussey, Hollinger & Nogelmeier; Honolulu, 2003


GO Download/PrintEducational score from research efforts of Mondoy Music:
contact me via e-mail (click graphic on the LEFT) to inquire if available for download (for a very small donation.)
Click here to see a sample educational score


©2017 Mondoy Music  All rights reserved. Used with permission. Do support quality publications of Hawaiian music by purchasing their books. Mondoy music research scores are for educational use only, any other use is considered unethical. If authorized*, you have permission to save this midi/mp3 file to your desktop for your personal use. Permission to use / Request to send music scores: Contact mondoymusic AT gmail DOT com  ||  main website: www.mondoymusic.com  Go to Mondoy Music Web Main Index (at the left) for more options