Aloha E Malia (Hail Mary)  by Robert M. Mondoy Click right for best
               sheet music
 Read conditions for use
GO Download/Print
Aloha, e Malia piha 'oe i ka maika'i
Noho pü ihola ka Haku me 'oe, ka Haku me 'oe

'O 'oe ka pömaika'i o nä wähine apau,
A pömaika'i ho'i ka hua o kou 'öpü, 'o Iesü, 'o Iesü

Malia Hemolele Makuahine o ke Akua, e pule i këia wä no mäkou, no mäkou ka po'e hewa,
a i ko mäkou hola e hala aku ai.

'Ämene, 'ämene.
 

Soundclips: Listen in "ALL" || Midi, Mp3 & Choir parts as available (contact me if needed)

Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
ALL
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Soprano
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Alto
Key: Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
           
midi     mp3
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Tenor
Instrumental | Downloadable   Voice | Downloadable
Bass

Text:  ©2007 Robert M. Mondoy & Puakea Nogelmeier. Used with permission. All rights reserved.
Music: ©2007  Mondoy Music  All rights reserved. Used with permission.
If authorized*, you have permission to save this midi/mp3 file to your desktop for your personal use.  You may print this page anytime.
Any reproduction (photocopying or download-printing) of  the sheet music is ILLEGAL unless you  pay a royalty fee of $1.00.
Read "Reprint Policy (see Mondoy Music Web Main Index at the left or contact me below.  :-) Mahalo!
 

Hawaiian Fonts [ http://www.olelo.hawaii.edu/eng/resources/fonts.html  ] need be resident for correct orthography

L  Sheet Music Service / Authorized  use only for those who have already purchased the featured publication from Mondoy Music Mahalo!
Permission to use: Contact mondoymusic AT gmail DOT com  ||  main website: www.mondoymusic.com  Go to Mondoy Music Web Main Index (at the left) for more options
 GO to HOME PAGE    Info about Midi Files Soundclips MAIN PAGE